ua

Освітня діяльність

structure

       На виконання п.11 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2004 р. за № 816-р «Про заходи щодо виконання зобов’язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин» щодо організації в Національному аграрному університеті підготовки фахівців із спеціальності «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин» за освітньо-кваліфікаійними рівнями бакалавра (напрям «Агрономія») та магістра (спеціальність «Селекція і генетика сільськогосподарських культур») та з метою кадрового забезпечення державної системи з охорони прав на сорти рослин було продовжено Угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин № 59 від 26.06.2014 р. між Українським інститутом експертизи сортів рослин і Національним університетом біоресурсів і природокористування України (НУБіПУ) терміном дії до 30 червня 2019 року.                                                                                                                                                                      

      

 Угодою було передбачено підготовку фахівців зі спеціальності «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» спеціалізація «Сортовивчення і охорона прав на сорти рослин». Теоретичний і практичний курс дисциплін дасть можливість майбутнім фахівцям поглибити знання з фенотипу та генотипу сортів рослин, методи ідентифікації сортів рослин та їх застосування в процесі державної реєстрації сортів та набутті майнового права на сорт, як об’єкт інтелектуальної власності.

       Дисципліна «Державна кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення» передбачає вивчення комплексної оцінки сортів рослин за морфобіологічними та господарсько-цінними характеристиками в процесі комплексу польових та лабораторних досліджень, за результатами яких приймається рішення щодо державної реєстрації сорту із подальшим занесенням до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Дисципліна формуватиме принципи організації науково обґрунтованого моніторингу ринку сортів рослин. Теоретичний та практичний курс дисципліни дасть змогу освоїти сортову діагностику кількісних та якісних характеристик сортів - кандидатів, його стійкості до стресових факторів середовища, визначення пластичності, адаптивності сортів у процесі трансформації їх господарсько-біологічної, споживчої та інтелектуальної цінності.


       Повну інформацію щодо дисциплін можна отримати на кафедрі Генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського НУБіПу.                                                                                                                                                                      

       Фахівці ОКР «Магістр» за спеціальністю «Селекція і генетика» та спеціалізацією «Сортовивчення і охорона прав на сорти рослин» працюють в різних сферах аграрного сектору, безпосередньо в Українському інституті експертизи сортів рослин – 25 випускників НУБіПУ.