ua

Вакансії

structure

Інформація про відкриті вакансії Українського інституту експертизи сортів рослин та результати конкурсу

Перелік учасnників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР затверджено наказом від 08.10.2021 №307-ОД "


ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-УІІІ, Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР), затвердженого наказом УІЕСР від 07.04.2021 № 139-ОД та наказу УІЕСР від 06.09.2021 № 280-ОД «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР» Український інститут експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад:

№ з/п Вакантна наукова посада УІЕСР Тарифний розряд

1.

Завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

19

2.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

18

3.

Завідувач відділу науково-технічної інформації

19

4.

Завідувач сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації

18

5.

Старший науковий співробітник сектору математичного моделювання та управління базами даних відділу науково-технічної інформації

16

6.

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення судово-претензійної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

7.

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення судово-претензійної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

8.

Науковий співробітник сектору науково-технічного забезпечення відділу науково-організаційної роботи (0,5)

16

9.

Науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

16

10.

Молодший науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп’яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

14

11.

Науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп’яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

12.

Науковий співробітник сектору управління та зберігання зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

13.

Науковий співробітник сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації

15

14.

Науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

15

15.

Науковий співробітник сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

15

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

завідувача відділу (лабораторії) - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

старшого наукового співробітника - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

завідувача сектору - доктор філософії (кандидат наук);

наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук);

молодшого наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто, надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15 або надсилає на адресу електронної пошти sops@sops.gov.ua такі документи:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо) а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише письмову заяву про участь у конкурсі. Підготовку та подання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснює Відділ кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 18 год. 07 жовтня 2021 року.

Місце приймання документів на участь у конкурсному відборі: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок - (044)258-34-56, вн.145, E-mail: sops@sops.gov.ua.

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться 08 жовтня 2021 року о 10.00 год. в Українському інституті експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до уповноваженої особи – Плиска Людмила Миколаївна – (044)258-34-56, вн.145.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір.

Кандидати, які показали високий рівень кваліфікації, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їхньої згоди, за рішенням комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву УІЕСР та протягом року призначені на вакантну рівнозначну або нижчу наукову посаду без повторного конкурсу.


2021 рік

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР), затвердженого наказом УІЕСР від 07.04.2021 № 139-ОД, та наказу від 10.05.2021 №193-ОД "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР» Український інститут експертизи сортів рослин оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад:

Наказ від 07.04.2021 №139-ОД "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інcтитуту експертизи сортів рослин та персонального складу конкурснот комісії

Наказ від 10.05.2021 №193-ОД "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантніх наукових посад УІЕСР

Наказ від 06.05.21 №ОД-166 "Про внесення доповнення до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин"

Український інститут експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад:

№ з/п Вакантна наукова посада УІЕСР Тарифний розряд
1. Старший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та круп’яних сортів рослин 17
2. Завідувач лабораторії показників якості сортів рослин 19
3. Завідувач сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва 18
4. Молодший науковий співробітник сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації 14
5. Старший науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи (0,5) 17
6. Старший науковий співробітник сектору математичного моделювання та управління базами даних відділу науково-технічної інформації 16
7. Завідувач сектору математичного моделювання та управління базами даних відділу науково-технічної інформації 18
8. Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва 17
9. Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва 18
10. Завідувач сектору картоплі і овочевих сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 18
11. Завідувач сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 18
12. Завідувач сектору управління та зберігання зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 18
13. Старший науковий співробітник сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи 18
14. Науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи 16
15. Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин 18
16. Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин 17
17. Завідувач сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин 18

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

1) учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

завідувача лабораторії - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

старшого наукового співробітника - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

завідувача сектору - доктор філософії (кандидат наук);

наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук);

молодшого наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто, надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева,15 або надсилає на адресу електронної пошти sops@sops.gov.ua такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі.

8) письмову згоду на обробку персональних даних;

9) письмове повідомлення у довільній формі про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема щодо членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а також щодо триваючих в УІЕСР експертиз сортів рослин, авторами або співавторами яких заявлені кандидат, члени сім’ї, або близькі особи кандидата;

10) інші документи за бажанням кандидата. Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише письмову заяву на про участь у конкурсі.

 Для кандидатів які працюють в УІЕСР підготовку та подання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснює Відділ кадрів і діловодства.

 У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 18 год.  16 липня 2021 року.

Місце приймання документів на участь у конкурсному відборі: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, каб. № 22, Відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок - (044)258-34-56, вн.145, E-mail: sops@sops.gov.ua

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться 28 липня 2021 року в Українському інституті експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до уповноваженої особи  - Плиска Людмила Миколаївна - 044)258-34-56, вн.145.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір.

Кандидати, які показали високий рівень кваліфікації, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їхньої згоди, за рішенням комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву УІЕСР та протягом року призначені на вакантну рівнозначну або нижчу наукову посаду без повторного конкурсу.

Конкурсна комісія Українського інституту експертизи сортів рослин