ua

Склад ради молодих вчених

structure

Склад ради молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин

 • Голова Ради
 • Присяжнюк Лариса Михайлівна
 • E-mail: prysiazhniuk_l@ukr.net
 • Роб. тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • Вн. роб. тел.: 130
 • Оcвіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність – біотехнолог
 • Сфера наукових інтересів:

  1. оцінка способів ідентифікації генетичних конструкцій та діагностики трансгенних рослин сільськогосподарських ультур;
  2. дослідження поліморфізму сортів рослин за білковими маркерами;
  3. встановлення алельного стану мікросателітних локусів для сільськогосподарських культур;
  4. оцінка рівня внутрішньолінійної гетерогенності та ступеню гібридності кукурудзи й соняшнику.

 • Кандидат сільськогосподарських наук
 • Заступник Голови
 • Ночвіна Олена Василівна
 • E-mail: elena.mikoljuk@gmail.com
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 137
 • Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»
 • Сфера наукових інтересів: інтродукція, нішеві сільськогосподарські культури, енергетичні сільськогосподарські культури, зміни у вирощуванні сільськогосподарських культур у зв’язку із змінами клімату
 • Секретар Ради
 • Барбан Ольга Борисівна
 • E-mail: olyaveselovska@ukr.net
 • Роб. тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • Вн. роб. тел.: 138
 • Оcвіта: НУБІП, спеціальність «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

Члени ради

 • Топчій Оксана Володимирівна
 • E-mail: otopchiy1992@gmail.com
 • Роб. тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • Вн. роб. тел.: 130
 • Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, спеціальність – біолог: вчитель біології, хімії та екології
 • Сфера наукових інтересів:

  1. особливості формування складових урожайності сочевиці відповідно строків сівби, комплексного застосування мікродобрив і регуляторів росту;
  2. оцінка якості сортів олійних культур; лабораторні дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин та садивного матеріалу

 • Кандидат сільськогосподарських наук
 • Гузь Катерина Федорівна
 • Е-mail: guzkaterina@gmail.com
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 167
 • Оcвіта: Національний університет біоресурсів та природокористування агрономічного факультету, спеціальність – агрономія; аспірантура спеціальність - кормовиробництво і луківництво
 • Сфера наукових інтересів:

  1. дослідження нагромаджень пігментів хлорофілу в листках кормових культур;
  2. оцінка кормової продуктивності посівів конюшини лучної;
  3. дослідження впливу гідрометричних умов технології вирощування на якість та поживність листостеблової маси сортів конюшини лучної.

 • Шпак Павло Ігоревич
 • Е-mail: Pavloshpak17@gmail.com
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 134
 • Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Сфера наукових інтересів:

  1. юридичний супровід договірної роботи УІЕСР у різних сферах;
  2. вивчення перспективи розвитку застосування права інтелектуальної власності;
  3. вивчення та оцінка судової практики.

 • Димитров Сергій Георгійович
 • E-mail: dimitrovu@i.ua
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 116
 • Оcвіта: Миколаївський державний аграрний університет, спеціальність – агрономія
 • Сфера наукових інтересів:

  1. формування продуктивності гібридів соняшника залежно від систем захисту рослин;
  2. симбіотичні зв’язки грибів та бактерій із сільськогосподарськими культурами;
  3. вплив пестицидів на ріст та розвиток сільськогосподарських культур;
  4. зміни складу мікроорганізмів у орному шарі ґрунту в зв’язку з сучасним перенасиченим використанням пестицидів у сільському господарстві.

 • Кандидат сільськогосподарських наук