ua

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

structure

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

 • Голова Ради
 • Присяжнюк Лариса Михайлівна
 • E-mail: prysiazhniuk_l@ukr.net
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 130
 • Оcвіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність – біотехнолог
 • Сфера наукових інтересів: - оцінка способів ідентифікації генетичних конструкцій та діагностики трансгенних рослин сільськогосподарських культур; дослідження поліморфізму сортів рослин за білковими маркерами; встановлення алельного стану мікросателітних локусів для сільськогосподарських культур; оцінка рівня внутрішньолінійної гетерогенності та ступеню гібридності кукурудзи й соняшнику.
 • Кандидат сільськогосподарських наук

 • Заступник Голови
 • Діхтяр Ірина Олександрівна
 • E-mail: Sigalova88@ukr.net
 • Роб. тел.: +38(044)258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 130
 • Оcвіта: Білоцерківський національний аграрний університет, агрономія / менеджер з агрономії
 • Сфера наукових інтересів:  Дослідження агроекологічного стану територій зони техногенного навантаження; визначення генетичних модифікацій в зразках сортів рослин; визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур; визначення сортової чистоти і сортової ідентифікації насіння пшениці, ячменю за допомогою молекулярних маркерів.
 • Кандидат сільськогосподарських наук

 • Секретар Ради
 • Барбан Ольга Борисівна
 • E-mail: olyaveselovska@ukr.net
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 138
 • Оcвіта: НУБІП, спеціальність «Селекція і генетика сільськогосподарських культур»

 Члени ради

 • Гузь Катерина Федорівна
 • Е-mail: guzkaterina@gmail.com
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 167
 • Оcвіта: Національний університет біоресурсів та природокористування агрономічного факультету, спеціальність – агрономія; аспірантура спеціальність - кормовиробництво і луківництво
 • Сфера наукових інтересів: дослідження нагромаджень пігментів хлорофілу в листках кормових культур; оцінка  кормової  продуктивності посівів  конюшини лучної; дослідження впливу гідрометричних умов технології вирощування на якість та поживність листостеблової маси сортів конюшини лучної.

 • Бровкіна Марія Олексіївна
 • Е-mail: mariagnenna@gmail.com
 • Роб. тел.: +38(044) 257-99-59
 • Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України, водні біоресурси та аквакультура
 • Сфера наукових інтересів: державна науково-технічна експертиза сортів рослин; аналіз й оцінка кількісного та якісного складу сортів рослин плодових і овочевих культур; оцінка репрезентативності, декоративності видів деревних та трав’янистих рослин; вивчення новітніх технологій культивування сільськогосподарських культур, їх використання в народному господарстві.

 •  Шпак Павло Ігоревич
 • Е-mail: Pavloshpak17@gmail.com
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 134
 • Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Сфера наукових інтересів: юридичний супровід договірної роботи УІЕСР у різних сферах; вивчення перспективи розвитку застосування права інтелектуальної власності; вивчення та оцінка судової практики.


 • Димитров Сергій Георгійович
 • E-mail: dimitrovu@i.ua
 • Роб. тел.: +38(044) 258-34-56
 • Вн. роб. тел.: 116
 • Оcвіта: Миколаївський державний аграрний університет, спеціальність – агрономія
 • Сфера наукових інтересів: формування продуктивності гібридів соняшника залежно від систем захисту рослин; симбіотичні зв’язки грибів та бактерій із сільськогосподарськими культурами; вплив пестицидів на ріст та розвиток сільськогосподарських культур; зміни складу мікроорганізмів у орному шарі ґрунту в зв’язку з сучасним перенасиченим використанням пестицидів у сільському господарстві.
 • Кандидат сільськогосподарських наук