ua

Склад Вченої ради у 2020 році

structure

Персональний склад Вченої ради,
наказ УІЕСР від 8 січня 2020 року №03-ОД

Голова Вченої ради

person

Мельник Сергій Іванович

Директор УІЕСР, д.е.н., професор

Вчений секретар Вченої ради

Лещук Надія Василівна

Заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.

Члени Вченої ради

person

Васьківська Світлана Василівна

Завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин УІЕСР

person

Гаврилюк Микола Микитович

Заступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НААН України, д.с.-г.н.

person

Гринів Світлана Миколаївна

Завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.

Димитров Сергій Геогрійович

Заступник завідувача відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н.

person

Жемойда Віталій Леонідович

Доцент кафедри генетики, селекції і насінництва НУБіП України, к.с.-г.н., доцент

Києнко Зінаїда Богданівна

Заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.

Ковчі Аттіла Ласлович

Завідувач відділу правового забезпечення та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин УІЕСР

Костенко Наталія Петрівна

Завідувач сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н.

Попова Оксана Павлівна

Завідувач відділу науково-організаційної роботи УІЕСР, к.і.н.

Присяжнюк Лариса Михайлівна

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу УІЕСР, к.с.-г.н., Голова Ради молодих вчених

Присяжнюк Олег Іванович

Завідувач відділу математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, к.с.-г.н, с.н.с.

Рудник-Іващенко Ольга Іванівна

Головний науковий співробітник інституту садівництва НААН, д.с.-г.н., с.н.с.

Сиплива Наталія Олексіївна

Заступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни УІЕСР, к.б.н.

Таганцова Марина Миколаївна

Завідувач сектору експертизи кукурудзи, технічних і багаторічних видів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР

Хоменко Тетяна Михайлівна

Завідувач відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н., доцент

Худолій Людмила Валеріївна

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н.