ua

Політика у сфері якості

structure

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ директора 

Українського інституту 

експертизи сортів рослин

від 01.06.2023 р. №203-ОД

 

ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН У СФЕРІ ЯКОСТІ

МІСІЯ

Український інститут експертизи сортів рослин є установою з проведення комплексу досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин в Україні, здійснює перевірку збереженості сортів рослин і є уповноваженою установою Компетентним органом щодо проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю та забезпечує діяльність представника України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин.

ГОЛОВНА МЕТА

Проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин з метою визначення придатності їх для поширення в Україні та набуття прав власності.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ:

- Постійний розвиток та вдосконалення проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та наукової діяльності;

- Систематичний аналіз вимог та очікувань усіх зацікавлених сторін та
їхнього задоволення проведенням науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин, які проводить Інститут;

- Забезпечення ефективної та результативної співпраці з усіма зацікавленими сторонами у
процесі проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та здійснення наукової діяльності на основі принципів об'єктивності та прозорості;

- Забезпечення ефективного та неперервного удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості під час проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин;

-Забезпечення розуміння працівниками політики та цілей в сфері якості, а також їхньої ролі в досягненні необхідного рівня виконуваних робіт, регулярне навчання та підвищення компетентності працівників; 

-Здійснення міжнародного співробітництва в рамках членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин; 

- Постійне впровадження передового досвіду проведення науково-технічної експертизи сортів рослин та наукової діяльності, оновлення матеріально-технічної бази; 

- Забезпечення прозорого процесу інформування про діяльність Інституту усіх зацікавлених сторін; 

- Впровадження самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях діяльності Інституту.

  • Керівництво Українського інституту експертизи сортів рослин забезпечує розуміння та дотримання всіма працівниками цієї Політики у сфері якості, її ефективну реалізацію та несе повну відповідальність за ефективне, результативне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості проведенням науково-технічної експертизи сортів рослин та науково-дослідних робіт у сфері охорони прав на сорти рослин.

    ЗАТВЕРДЖЕНО

    Протокол засідання Вченої ради Українського

    інституту експертизи сортів рослин

    від 19 травня 2023 року