ua

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

structure

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Платіжні реквізити для перерахування коштів в національній валюті – у гривнях

Реквізити для оплати рахунку в гривнях:

Одержувач коштів Український інститут експертизи сортів рослин
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 00488332
Банк одержувача Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача (МФО) 820172
Рахунок отримувача р/р UA 6282 0172 0313 2310 0320 1016 514
Призначення платежу 101 [код_платежу або назва_виду_збору], заявка [номер_заявки або назва сорту], [ЄДРПОУ/код_заявника], за [рік за який сплачується збір] рік

Реквізити валютного рахунку для зарахування коштів в іноземній валюті (Не використовується для розрахунків платіжних систем, окрім VISA International Service Association та Mastercard Inc.)

– у доларах США (за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору)

Intermediary Bank:
*Citibank N.A.
New York, USA
SWIFT: CITIUS33XXX
Beneficiary Bank:
acc. 36393619
JSC "SENSE BANK"
Kyiv, Ukraine
SWIFT: SENSUAUKXXX
Beneficiary: IBAN UA403003460000026002000008442
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION
Purpose of payment: 101 the code and name of the type of the fee, number of the application, applicant’s code, for which year you pay the fee

– у євро (за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору)

Intermediary Bank:
**ING Belgium NV/SA
Brussels, Belgium
SWIFT: BBRUBEBB010
Beneficiary Bank:
acc. 301-0104949-76/EUR
JSC "SENSE BANK"
Kyiv, Ukraine
SWIFT: SENSUAUKXXX
Beneficiary: IBAN UA403003460000026002000008442
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION
Purpose of payment: 101 the code and name of the type of the fee, number of the application, applicant’s code, for which year you pay the fee

При сплаті збору поле «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково заповнювати таким чином:

  - 101 - код ознаки збору (обов'язкове поле)

  - код платежу (обов'язкове поле)

  - назва виду збору

  - розділовий знак: " ," (кома)

  - номер заявки (обов'язкове поле), або назва сорту, бажано в форматі: заявка;номер_заявки

  - розділовий знак: "," (кома)

  - ЄДРПОУ або код заявника

  - розділовий знак: "," (кома)

  - рік, за який сплачується збір (обов'язкове поле) в форматі: за рік_збору рік;

Приклад заповнення графи «Призначення платежу»:

101 200 Збір за подання та розгляд заявки, заявка 19001002, 2639, за 2023 рік;

101 200 For the plant variety application registration, application 19001002, 2639, for 2023 year;

У разі сплати збору в більшому розмірі, кошти збору повертаються платнику в установленому порядку.

Сплата зборів здійснюється платником через платіжні системи банківських установ на підставі рахунків або платіжних повідомлень, які видаються платнику експертним закладом, або за власною ініціативою згідно з інформаційним повідомленням про банківські реквізити для сплати зборів, опублікованим в офіційних джерелах інформації Компетентним органом або експертним закладом.

Оплата зборів може здійснюватися платником із застосуванням електронних платіжних систем, у тому числі тих, що інтегровані в електронні сервіси кабінету платника інформаційної бази даних Компетентного органу або експертного закладу.

Для користування електронним сервісом необхідно зареєструватись в cервіс-офісі «Кабінеті заявника».

У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 40 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 20 відсотків встановленого розміру.

Для підтвердження права на отримання пільги по сплаті збору підприємства, установи та організації, які є неприбутковими, надсилають до УІЕСР копію довідки про включення до Реєстру неприбуткових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440, завірену у встановленому порядку.

Перелік кодів платежів за видами платежів для заповнення графи «Призначення платежу»
(згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 зі змінами затвердженими постановою КМУ від 4 серпня 2023 р. № 813

Код Найменування збору Сума
Розміри зборів, пов’язаних із поданням та розглядом заявки
200 Збір за подання та розгляд заявки
Fee for filing and processing of application
1700
201 Збір за внесення змін до реєстру заявок щодо зміни складу селекціонерів
Fee for amendment of the Register of Applications concerning change of breeders composition
1700
202 Збір за продовження строків щодо заявлення пріоритету за датою подання попередньої заявки
Fee for prolongation of terms for claim of the right of priority for preliminary application
1700
203 Збір за продовження строку для усунення невідповідності заявки та/або подання мотивованої відповіді на висновок про невідповідність
Fee for prolongation of term to correct the noncompliance of application and/or submission of reasoned response to opinion on noncompliance
1700
204 Збір за поновлення строку для усунення невідповідності заявки та/або подання мотивованої відповіді на висновок (протягом 12 місяців з дати закінчення такого строку)
Fee for renewal of term to correct the noncompliance of application and/or submission of reasoned response to opinion on the noncompliance (within 12 months from the day of this term expiry)
1700
205 Збір за подання клопотання про виправлення помилки або внесення змін до матеріалів заявки
Fee for submission of the request to correct any deficiencies or for amendment of the application
1700
Розміри зборів, пов’язаних із назвою сорту рослин
210 Збір за продовження строку надання мотивованої відповіді на висновок про невідповідність або заперечення щодо запропонованої назви сорту
Fee for prolongation of term for submission of the reasoned response to the opinion on the noncompliance or objection to the proposed variety denomination
1700
211 Збір за зміну ухваленої назви сорту
Fee for amendment of approved variety denomination
1700
212 Збір за зміну назви сорту після її затвердження у разі встановлення, що назва сорту не відповідає вимогам статті 13 Закону
Fee for change the approved variety denomination in case the variety denomination does not comply with the requirements of Article 13 of the Law
1700
213 Збір за заборону використання попередньої назви сорту для інших заявників у разі зміни назви сорту в іншій договірній стороні Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (за один рік заборони)
Fee for prohibition to use of the previous variety denomination for other applicants in the case that the variety denomination has been amended in an another Contracting Party of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (for a one year of prohibition)
3400
Розміри зборів, пов’язаних із кваліфікаційною експертизою сорту рослин
220 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також на придатність сорту для поширення (за даними заявника)
Fee for the qualification examination of variety for distinctness, uniformity and stability (DUS-test) and suitability for dissemination (VCU-test) (based on the information provided by the applicant)
4250
221 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом)
Fee for the qualification examination of variety for distinction, uniformity and stability (DUS-test) (by Examination office) (for each year of testing)
6035
222 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом): випробування гібриду з 2-ма батьківськими компонентами
Fee for the qualification examination for distinctness, uniformity and stability (DUS-test) (by Examination office): the examination of ahybrid involving two parental components (for each year of testing)
12070
223 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом): випробування гібриду з 3-ма і більше батьківськими компонентами
Fee for the qualification examination of variety for distinctness, uniformity and stability (DUS-test) (by Examination office): the examination of hybrid involving three or more parental components (for each year of testing)
18105
224 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на придатність сорту для поширення (експертним закладом)
Fee for the qualification examination of variety for suitability for dissemination (VCU-test) (by Examination office) (for each year of testing)
15300
225 Збір за продовження строку сплати зборів за проведення кваліфікаційної експертизи
Fee for extension of the term of payment of the fees for the qualification examination
850
226 Збір за поновлення строку сплати зборів за проведення кваліфікаційної експертизи
Fee for renewal of the term of payment of the fees for the qualification examination
1700
Розміри зборів, пов’язаних із державною реєстрацією сорту рослин, видачею копій або дублікатів охоронних документів
230 Збір за державну реєстрацію сорту
Fee for the state registration of variety (including to the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine)
1700
231 Збір за продовження строку сплати збору за державну реєстрацію сорту
Fee for extension of term of payment of the fee for the state registration of variety (including to the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine)
1700
232 Збір за поновлення строку сплати зборів за державну реєстрацію сорту
Fee for renewal of the term of payment of the fees for the state registration of variety (including to the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine)
3400
233 Збір за продовження строку подання повідомлення про ставлення до заперечення щодо державної реєстрації сорту
Fee for extension of term for filing a notification on attitude to the objection to the state registration of variety (including to the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine)
1700
234 Збір за поновлення строку подання повідомлення про ставлення до заперечення щодо державної реєстрації сорту
Fee for renewal of term for filing a notification on attitude to objection to the state registration of variety (including to the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine)
3400
235 Збір за видачу завіреної копії патенту, свідоцтва про державну реєстрацію сорту
Fee for issuance of certified copy of patent, Certificate of the State Registration of variety
500
236 Збір за видачу дубліката патенту, свідоцтва про державну реєстрацію сорту, свідоцтва про авторство на сорт
Fee for issuance of duplicate copy of Patent, Сertificate of the State Registration of variety, Certificate for Authorship on Plant Variety
1700
Розміри зборів за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин
240 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин, який є сортом суспільного надбання або загальнопоширеним сортом
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination pf plant variety which are a public domain variety or landraces (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine) (for each year)
2300
241 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the first - fifth year (for each year)
2300
242 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the sixth - tenth year (for each year)
5200
243 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the eleventh - fifteenth year (for each year)
7000
244 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шістнадцятий і кожний подальший рік
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the sixteenth and each subsequent year
8700
245 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the first - fifth year with increased by 50% (for each year)
3450
246 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the sixth - tenth year increased by 50% (for each year)
7800
247 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the eleventh - fifteenth year increased by 50% (for each year)
10500
248 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шістнадцятий і кожний подальший рік з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property right validity on suitability for dissemination of plant variety (maintaining variety in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine): for the sixteenth and each subsequent year increased by 50%
13050
Розміри зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин
251 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за перший - п'ятий рік
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the first - fifth year (for each year)
2300
252 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шостий - десятий рік
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the sixth - tenth year (for each year)
5200
253 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the eleventh - fifteenth year (for each year)
7000
254 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шістнадцятий і кожен наступний
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the sixteenth and each subsequent year
8700
255 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за перший - п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the first - fifth year increased by 50% (for each year)
3450
256 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шостий - десятий рік з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the sixth - tenth year increased by 50% (for each year)
7800
257 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the eleventh - fifteenth year increased by 50% (for each year)
10500
258 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шістнадцятий і кожен наступний з збільшенням розміру збору на 50%
Maintenance fee of property rights validity of intellectual property on plant variety (patent validity): for the sixteenth and each subsequent year increased by 50%
13050
261 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за перший - п'ятий рік
Maintenance fee of exclusive right validity of patent holder in case of submission to the Competent Authority the statement of readiness to grant permission to any person to use the variety (open license): for the first - fifth year (for each year)
1150
262 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за шостий - десятий рік
Maintenance fee of exclusive right validity of patent holder in case of submission to the Competent Authority the statement of readiness to grant permission to any person to use the variety (open license): for the sixth - tenth year (for each year)
2600
263 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік
Maintenance fee of exclusive right validity of patent holder in case of submission to the Competent Authority the statement of readiness to grant permission to any person to use the variety (open license): for the eleventh - fifteenth year (for each year)
3500
264 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за шістнадцятий і кожен наступний
Maintenance fee of exclusive right validity of patent holder in case of submission to the Competent Authority the statement of readiness to grant permission to any person to use the variety (open license): for the sixteenth and each subsequent year
4350

fondy

Для запобігання шахрайства з використанням реквізитів платіжних карток, всі операції, в яких використовуються дані про картку, здійснюються на захищеній сторінці, безпека якого підтверджена сертифікатом PCI DSS.